Lastna blagovna znamka

Osnovna značilnost slovenskega okrasnega vrtnarstva so majhne in razdrobljene pridelovalne površine. Ta značilnost se tudi v prihodnje, zaradi narave slovenskega prostora, ne more bistveno spremeniti. Uspešnost pridelave in prodaje okrasnih rastlin moramo torej v Sloveniji graditi na kakovostni okrasni rastlini in ne prvenstveno na količini.

Blagovna znamka 'Pridelano v Sloveniji' predstavlja prav kakovostno, v Sloveniji pridelano okrasno rastlino.

blagovna znamka