Osnovne usmeritve

  1. Skrb za kakovostno lastno pridelavo okrasnih rastlin
  2. Skrb za povečanje konkurenčnosti slovenskih pridelovalcev
  3. Prenos potrebnega strokovnega znanja k vrtnarjem (seminarji, posveti, strokovne ekskurzije, organizacije razstav, itd.)
  4. Odpiranje kontaktov s pristojnimi institucijami (ministrstva, zbornice)
  5. Vzpostavitev registra okrasnih vrtnarjev v Sloveniji
  6. Izdelava kataloga v Sloveniji pridelanih okrasnih rastlin
  7. Izdelava slovenske blagovne znamke okrasnih rastlin
  8. Izdelava potrebnih standardov v okrasnem vrtnarstvu
  9. Sodelovanje z znanstvenimi in strokovnimi institucijami, z združenji v tujini
  10. Sodelovanje s krajinskimi arhitekti