Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Category

Biotehniška fakulteta je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za  visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda) in trajnostno gospodarjenje z njimi, kar uvršča fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod.

Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene kadre in podlage ter krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Kontakt

Delovni čas

Ponedeljek
-
Torek
-
Sreda
-
Četrtek
-
Petek
-
Sobota
-
Nedelja
-