ORGANI ZPORS

Vodstvo

Naslov združenja

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

 • Osterc Gregor, predsednik
 • Šušek Andrej, podpredsednik
 • Škerbot Igor, tajnik
 • Čuden Osredkar Damjana, blagajnik
ORGANI ZPORS

Upravni odbor

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ združenja in šteje devet (9) članov. Upravni odbor opravlja organizacijska dela, administrativna dela, ter vodi delo društva, za svoje delo pa je odgovoren občni zbor, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.

Člani upravnega odbora

 • Šušek Andrej
 • Čuden Osredkar Damjana
 • Škerbot Igor
 • Hlebec Simon
 • Strgar Schulz Bernarda
 • Urbanek Katja
 • Mastnak Matjaž
 • Jakopič Jerneja
 • Osterc Gregor
ORGANI ZPORS

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (NO) je nadzorni organ združenja. Sestavljajo ga trije (3) člani, ki jih voli Občni zbor. Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje združenja, nadzoruje delo upravnega odbora združenja, pregleda letno poročilo, poroča o svojem delu in o ustreznosti letnega poročila.

Člani nadzornega odbora

 • Lap Tina, predsednica
 • Fišer Stanka
 • Špur Tilen