Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije (ZPORS)

Ustanovili smo Združenje pridelovalcev okrasnih rastlin Slovenije z namenom strokovnega povezovanja vseh, ki se ukvarjajo z gojenjem okrasnih rastlin v Sloveniji. Gojenje okrasnih rastlin v Sloveniji je izrazito razdrobljeno in v zadnjih letih močno usmerjeno k uvozu, ne samo k uvozu vmesnih proizvodov, pač pa tudi končnih rastlin. To se dogaja na vseh področjih okrasnih rastlin, na področjih sezonskega cvetja, trajnic in tudi lesnatih rastlin. Posledica takšnega stanja je neustrezna kakovost rastlin, ki jih je težko prodati. V zadnjih letih zato opažamo propadanje številnih okrasnih vrtnarij v Sloveniji, kar je zaskrbljujoče.

Spremembo na tem področju lahko dosežemo samo s povečanjem lastne proizvodnje in z ohranjanjem ali dvigom kakovosti lastne proizvodnje v okrasnem vrtnarstvu. Kakovostno lastno proizvodnjo pa lahko vzpostavimo samo, če smo okrasni vrtnarji strokovno povezani med seboj in z vsemi, ki skrbijo za strokovnost na tem področju. To povezanost predstavlja ustanovljeno združenje.

Osnovni cilj združenja bo torej skrb za kakovostno pridelavo okrasnih rastlin ter s tem za povečanje konkurenčnosti slovenskih pridelovalcev na slovenskem trgu in tudi širše. To je mogoče doseči samo s strokovnim pristopom v vseh segmentih pridelave, t. j. razmnoževanja, gojenja do prodaje ter same prodaje rastlin. Ustanovljeno združenje bo tu pomagalo s prenosom potrebnega znanja k vrtnarjem, s strokovnimi razpravami in diskusijami ter z odpiranjem kontaktov s pristojnimi inštitucijami, kot so ministrstva, zbornice, ipd.

Združenje bo pomagalo pri povečevanju lastne proizvodnje tudi z vzpostavitvijo registra okrasnega vrtnarstva in drevesničarstva v Sloveniji, kataloga v Sloveniji pridelanih okrasnih rastlin, z vzpostavitvijo osnovnih standardov kakovosti okrasnih rastlin ter z izdelavo slovenske blagovne znamke okrasnih rastlin. Zastopalo bo interese članov združenja pri sodelovanju z državnimi institucijami in zbornicami z namenom standardizacije dejavnosti in z oblikovanjem zakonov in podzakonskih aktov s področja semen in sadik v okrasnem vrtnarstvu. Združenje želi biti v nenehnem stiku z vsemi znanstvenimi in strokovnimi organizacijami (fakultete, srednje in višje šole) z namenom zbiranja in širjenja novih znanj ter organizacije različnih znanstveno – strokovnih srečanj s področja okrasnih rastlin. Združenje bo delovalo tudi v sodelovanju z arhitekti in krajinskimi arhitekti.

ZPORS

Osnovne usmeritve združenja

1.

Skrb za kakovostno lastno pridelavo okrasnih rastlin

2.

Skrb za povečanje konkurenčnosti slovenskih pridelovalcev

3.

Prenos potrebnega strokovnega znanja k vrtnarjem

4.

Odpiranje kontaktkov s pristojnimi institucijami (ministrtstva, zbornice)

5.

Vzpostavitev registra okrasnih vrtnarjev v Sloveniji

6.

Izdelava kataloga v Sloveniji pridelanih okrasnih rastlin

7.

Izdelava slovenske blagovne znamke okrasnih rastlin

8.

Izdelava potrebnih standardov v okrasnem vrtnarstvu

9.

Sodelovanje s krajinskimi arhitekti

10.

Sodelovanje z znanstvenimi in strokovnimi institucijami, z združenji v tujini