Dogodki, Izobraževanja

Strokovni ogled mestnih površin v Mariboru

V četrtek, 29. septembra 2022 smo opravili prvo letošnje srečanje vrtnarjev na terenu. Srečali smo se v Mariboru. Ogled sta strokovno odlično vodili Karin Bejo, univ. dipl. inž. agr., referent za hortikulturo pri Javnem podjetju Snaga d.o.o. ter Tanja Grmovšek, univ. dipl. inž. gozd., ustanoviteljica podjetja Arborist.

Ogled smo pričeli na Trgu generala Maistra, po ulici Generala Tomšiča smo vstopili v Mestni park, ki smo ga zapustili na njegovem vzhodnem delu. Na začetku Mestnega parka smo si ogledali dolgo gredo z različnimi vrstami trajnic. Trajnice tudi v Mariboru vse bolj zamenjujejo sezonske rastline, pri katerih imajo najboljše izkušnje z drobnocvetnimi mačehami. Od drevesnih vrst sta v Mestnem parku včasih prevladovala zeleni in himalajski bor, ki pa ju zaradi mehurjevke praktično ne najdemo več. Trenutno v tem delu širijo javorje, pri čemer se tu gorski javor obnese bolje od ostrolistnega in pa črni gaber, ki po izkušnjah prenese višje temperature kot navadni gaber. S turško lesko imajo v Mariboru slabe izkušnje in je v nasade ne vključujejo več. V Mestnem parku smo si ogledali velike težave, ki jih imajo pokrovne vrtnice (‘Red The Fairy’) s prekrivko tal iz tkanine.

Nato smo se podali proti Trgu Leona Štuklja, kjer je nov nasad dreves zelo različnih vrst. Od tu smo se sprehodili proti glavnemu trgu, kjer smo si ogledali mladi nasad dreves ginka. Ogled smo končali na Slomškovem trgu, kjer smo si ogledali najstarejše drevo ginka.

Kljub deževnemu vremenu je bil ogled izjemno zanimiv, poučen in je dobro uspel.