Dogodki, Izobraževanja

Vabilo na strokovno izobraževanje na terenu

Zaradi podnebnih sprememb in vse bolj perečih problemov v povezavi z urbanizacijo in ozelenitvijo mest smo v Arboretumu Volčji Potok in v vrtnariji Trajnice Strgar pripravili strokovno izobraževanje na terenu z naslovom Trajnostne smernice pri ozelenjevanju mest – strokovni izzivi pri urejanju javnih površin z drevnino, vrtnicami in trajnicami od projektiranja do končne izvedbe ter oskrbe.

Na konkretnih primerih bomo obravnavali primere dobre in slabe prakse. Srečanje je tudi odlična možnost za izmenjavo strokovnih mnenj.

Strokovno izobraževanje bo potekalo v ČETRTEK, 14. 10. 2021, na dveh lokacijah, in sicer v vrtnariji Trajnice Strgar ter v Arboretumu Volčji Potok.

Program

Vrtnarija Trajnice Strgar, Suhadolčanova ul. brez številke, Ljubljana Črnuče
8.45 – 10.30

 • Bernarda Strgar Schulz: Osnove načrtovanja in oskrba nasadov s trajnicami na javnih površinah
  Sprehodili se bomo po vrtnariji, kjer bomo na vzorčnih in testnih gredah obravnavali različne tipe trajnic, razvoj nasada tekom let, sadilne razdalje, nova znanja rabe trajnic glede na velika nihanja v temperaturi in vodi …Bernarda Strgar Schulz se ukvarja s celostnim načrtovanjem vrtov, kakor tudi javnih površin s trajnicami. Vodi tudi vrtnarijo s trajnicami, kjer gojijo preko 900 različnih vrst/sort trajnic, prirejajo izobraževanja, izvajajo zasaditvene teste. Piše članke, knjige, sodeluje v radijskih in televizijskih oddajah. Izobrazba – Univerza v Ljubljani, univ. dipl. biologinja, London College of Garden Design, Velika Britanija, oblikovanje vrtov.

Arboretum Volčji Potok
11.00 – 14.00

 • Breda Bavdaž Čopi in Matjaž Mastnak: Sajenje vrtnic na javne površine
  Ob primerih zasajenih gred bomo spregovorili o tipih vrtnic, primernih za javne nasade, o priporočenih sortah, o naročanju sadik, najboljšem času sajenja, o substratih, gnojenju, zastirkah in vzdrževanju vrtnic.Breda Bavdaž Čopi je univ. dipl. inž. agronomije, strokovnjakinja za vrtnice, ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem javnih zelenih površin, je predsednica Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije in podpredsednica svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic (WFRS).Matjaž Mastnak je univ. dipl. inž. gozdarstva, strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in pisec, zaposlen v Arboretumu Volčji Potok. Kot vabljeni predavatelj je večkrat nastopil na strokovnih vrtničarskih srečanjih v tujini, je mednarodni sodnik za ocenjevanje novitet v rožnih vrtovih Evrope, vodi delavnice o vrtnicah.
 • Odmor za kavo in prigrizek
 • Mirko Silan: Arboristične smernice pri projektiranju
  Najprej bomo spoznali funkcije dreves v urbanem okolju, nato pa se bomo pogovarjali o težavah, s katerimi se srečujemo pri ravnanju z drevjem. Predstavljene bodo najpogostejše napake, dobre prakse in sodobne strokovne arboristične smernice.Mirko Silan je dipl. biolog zaposlen v Arboretumu Volčji Potok, na področju arboristike ima pridobljeno izobrazbo: Arborist plezalec EAC European Tree Worker, Arborist specialist za zavarovana in veteranska drevesa Certified Veteran Tree Specialist, Drevesni kontrolor FLL Baumkontrolor in Arboristična licenca ABA A2. Mirko Silan je član in predavatelj arborističnih društev v Sloveniji in tujini, član komisije za preverjanje in potrjevanje NPK Negovalec/ka dreves na višini ter strokovni sodelavec in predavatelj pri predmetu Arboristika na Biotehniškem centru Naklo.
 • Ogled razstave Ujeto spreminjanje
  V sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti UL bomo razstavili serijo krajinskoarhitekturnih risb. Na njih bo prikazana pestrost slovenskih krajinskih motivov. Ti bodo izrisani večkrat v letu, vsakič s pozornim spremljanjem metamorfoz prostora, rasti, vremenskih pojavov in drugih spremenljivk. Študentske skice so nastale pod mentorstvom doc. mag. Mateje Kregar Tršar in izr. prof. dr. Valentine Schmitzer, jeseni 2021 pa bodo panoji s skicami umeščeni v parkovni prostor Arboretuma Volčji Potok.

Dodatne informacije

Cena izobraževanja: 70 EUR

Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov info@arboretum.si. V prijavi navedite svoje ime, priimek in naslov. Prejeli boste račun, ki ga morate poravnati do 13. oktobra 2021, da bo prijava veljavna. Ob vstopu v Arboretum Volčji Potok se morate javiti pri blagajni parka.

Potreben je lasten prevoz.

Program bo potekal na prostem.

Upoštevali bomo aktualne ukrepe NIJZ. Za udeležbo je trenutno potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.