Aktualne novice

Začel delovati nov strokovni odbor

Na 1. seji so se sestali člani strokovnega odbora za okrasne rastline.

Člani Strokovnega odbora za okrasne rastline so na prvi seji 22. aprila izvolili vodstvo odbora. Za predsednico je bila izvoljena Damjana Čuden Osredkar, za podpredsednico pa Bernarda Strgar Schulz.

V nadaljevanju so člani obravnavali program dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki so ga prejeli v obravnavo in ga bodo dokončno potrdili na naslednji seji.

V razpravi so poudarili, da imajo pridelovalci okrasnih rastlin precej težav in si želijo, da se jih umesti kot kmetijsko panogo ter se njihove težave znotraj sistema KGZS tudi rešujejo. Posebno pozornost bodo zato posvetili pripravi programa, kamor bodo natančno zapisali področja in problematiko, ki jo je treba rešiti. Poudarili so tudi nujnost čim boljše obveščenosti pridelovalcev okrasnih rastlin o aktivnostih odbora ter podali predlog, da naj se večina sestankov izpelje na daljavo.

Na naslednji seji strokovnega odbora bodo potrdili program dela in se dogovorili za časovnico pri realizaciji programa.